Κιλίμι αργαλειού | Luxury patchwork rug woven with cloth. Dimensions 1,20m x 1,20m

Κιλίμι α’

Κουρελού πολυτελείας υφαμμένη με μακό κουρέλι σε διαστάσεις 1,20m x 1,20m.

Κιλίμι